петък, 8 юли 2011 г.

ПОСЛЕДНО СБОГОМ НА ПРИЯТЕЛЯ КРАСИ /КРО/...!!!
НА КРО

...И замлъква в миг
тишината,
ослепяват
... незрящи очи
и във тяло
сломена душата,
тръгва вече
сама да върви...
Тук остават
да бродят самички
чужди погледи,
мисли на пук,
тук остават,
ранени усмивки-
пъдпъдъци
без право на звук...!